Regulamin

Rezerwuj
 REGULAMIN PAŁACYKU I RESTAURACJI KARKONOSZE

REGULAMIN PAŁACYKU I RESTAURACJI KARKONOSZE

 

Witamy Serdecznie w naszym kameralnym Pałacyku Karkonosze. Jesteśmy dumni z tego, iż wybrali Państwo nasz hotel na swój pobyt. Mamy nadzieję, że nasze pokoje, posiłki serwowane w restauracji oraz obsługa sprosta Państwa oczekiwaniom. Zanim zaczną Państwo korzystać ze swojego pobytu w pełni, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem hotelowym.

 

Pałacyk Karkonosze prowadzony jest przez spółkę:

JKJ Metal Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

NIP: 925-21-01-739, REGON: 022406363

 

§1

Gwarantujemy zachowanie wszelkiej tajemnicy informacji o Gościu. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach meldunkowych oraz umieszczenie danych Gości w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr133 z 1997 r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

§2

Zapewniamy profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług w hotelu i restauracji. W przypadku uwag dotyczących nieprawidłowości, prosimy o ich zgłaszanie, abyśmy mogli doskonalić jakość naszej obsługi.

§3

Pałacyk świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

§4

Informujemy Państwa, że każdego dnia podczas pobytu Gościa, w pokoju jest przeprowadzany podstawowy „room service”(polegający na wymianie worka na śmieci oraz dołożeniu papieru toaletowego), jeżeli nie wyrażają Państwo na te usługi zgody, prosimy o zostawienie wiadomości w recepcji. Pozostałe usługi jak odkurzanie, wymiana ręczników, pościeli przy pobytach krótszych niż 5dób mogą być dodatkowo płatne.

§5

W przypadku, gdy Gość zgłosi wystąpienie usterki w pokoju, obsługa hotelu postara się ją usunąć w możliwie najkrótszym czasie, a jeżeli usterki nie będzie można usunąć, dołożymy wszelkich starań by zamienić Państwu pokój lub w jakiś inny sposób załagodzić niedogodności.

§6

Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba zaczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu Gościa. Po godzinie 11:00 naliczona zostanie opłata. W przypadku przedłużenia doby do 16:00 zostanie naliczona opłata w wysokości 100zł, po godzinie 16:00 opłata wyniesie jak za pełną dobę hotelową.

§7

Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt. Zaliczki nie są zwrotne, ale można je wykorzystać w innym terminie wg warunków ustalonych z menagerem lub właścicielem obiektu.

§8

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§9

Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinie 10:00 do godziny 20.00. Po godzinie 20.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.

§10

Cisza nocna w hotelu obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

§11

Zachowanie Gości i osób korzystający z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§12

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§13

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających osób.

§14

Palenie tytoniu w pokojach hotelowych oraz w innych wewnętrznych pomieszczeniach hotelu jest zabronione. Za złamanie zakazu palenia obowiązuje grzywna w wysokości 500 zł.

Palić można tylko w miejscach do tego przeznaczonych np. na tarasie ogólnodostępnych.

§15

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, kuchenek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§16

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

§17

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na koszt gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji, rzeczy zostaną przechowane w hotelowym depozycie maksymalnie do 3 m-cy od dnia wyjazdu Gościa.

§18

Parking hotelowy jest bezpłatny dla Gościa i niestrzeżony. Hotel nie odpowiada za zaparkowane na parkingu pojazdy.

§19

Na terenie hotelu wszyscy Goście są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. W razie takich zdarzeń losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługę.

§20

Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Hotel należy zgłaszać możlliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia na recepcje Hotelu, która jest zobowiązana do przekazania reklamacji Kierownictwu Hotelu. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin i wysokość płatności. Reklamacje będa rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany w terminie dwóch tygodni. 

 

Państwa zadowolenie z pobytu jest dla nas priorytetem, cenimy sobie Państwa zdanie, dlatego prosimy o zgłaszanie uwag w celu podniesienia standardu naszych usług.

Życzymy udanego pobytu i ładnej pogody!!! 😊

 REGULAMIN PAŁACYKU I RESTAURACJI KARKONOSZE